RFID

نوشته شده در نوشته شده در سرویس ها

فناوری برتری که امروزی از بخشهای نظامی تا فروش کالا در فروشگاه ها و پرداخت هزینه عبور از گذرگاه یا پارک خودرو و موجودی انبار را در بر میگیرد؛ برای ما مفهومی آشنا و تجربه شده است. برای مراکزی که به مرحله بالاتری از نیاز رسیده اند راه حلهای خوبی مبتنی بر فناوری RFID در اختیار داریم و مجموعه یکپارچه ای از نرم افزار و سخت افزار و تگ برای هر نوع فعالیت و ساختاری در دست ما قرار دارد. ممیزی اولیه نشان خواهد داد که چه راه حلی برای شما مناسب است و با بهترین هزینه و زمان و پشتیبانی و تامین لوازم مصرفی با شما خواهیم بود و تنها نخواهید ماند. حتی راه حلهای ترکیبی بارکد و RFID نیز به صورت یکجا در سامانه های ما مدیریت میشوند و نیازمند انجام عملیات موازی و آموزش های دوگانه و زمان و هزینه سربار نخواهید بود و در یک نرم افزار به صورت مجتمع هدایت شده و از یک مرکز خبره پشتیبانی خواهید شد.